Logboek 2015

In de ALV van 2015 heeft Theo Neilen aangegeven nog 1 Logboek te willen maken (na Maritieim 2015). 

In devergadering is besloten de frequentie van het Logboek (de naam wordt gehandhaafd) terug te brengen tot 1 keer per jaar. De inhoud wordt nog nader bepaald maar zal zich met name richten op de organisatie en promotie.

Als vervanging (voor zover dat mogelijk is) is besloten een Nieuwsbrief (zo mogelijk maandelijks) uit te brengen en deze per email aan te kondigen bij de leden en andere belangstellenden. Er zullen 2 soorten Nieuwsbrieven komen: voor publiek en leden en alleen voor leden.

Overzicht Logboeken

Het Logboek is het clubblad van M.B.C. Titanic (regio 's-Hertogenbosch). Dit blad wordt al 27 jaar gemaakt en momenteel is de lay-out en eindredactie in handen van Theo Neilen. Redactie adres is Bijsteren 71, 5235 DP 's-Hertogenbosch.

Het Logboek wordt periodiek verspreid. Daarin staan prachtige verhalen en/of nuttige informatie. 

Te mooi om zomaar in de kast te laten staan. Daarom is er voor gekozen om per uitgebracht Logboek een gedeelte te kopiĆ«ren in een pdf document. Per jaargang worden deze verzameld en op deze website aangeboden. M.a.w. op de website een historisch besef van onze vereniging activiteiten via het Logboek. Het logboek wordt 4 maal per jaar verstrekt aan de leden, sponsors en verwante verenigingen. De hierin opgenomen artikelen geven een mooi beeld van de interesses en activiteiten van onze vereniging. 

Let er op dat sommige pdf vrij groot van omvang zijn (3 tot 8 mb)  en dus enige tijd nodig hebben om te downloaden.

Van alle inhoudsopgaven is een apart document gemaakt. De voor het publiek toegankelijke Logboeken zijn ontdaan van de leden overzichten. Hierdoor is soms de nummering in het ongerede gekomen.

Als het niet in pdf vorm op de site staat en je wil toch weten wat er in een bepaald artikel heeft gestaan neem dan contact op met Theo Neilen.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid te adverteren.

Van de eerder uitgebrachte logboeken zijn de inhoudsopgaven verzameld in 2 documenten (pdf).

Omdat de gescande inhoudsopgaven als image zijn opgenomen kan jammer genoeg niet op woorden worden gezocht. Ter zijnertijd zullen deze bestanden worden omgezet in tekstdocumenten zodat ook de Zoek-functie van deze website er in kan zoeken. Vandaar dat e.a. nu wordt aangeboden via 2 pdf documenten.

Logboek jaargang 27,3