Leden en hun modellen

De leden van onze vereniging hebben foto's van hun modellen ter beschikking gesteld. Soms alleen van het uiteindelijke resultaat maar soms ook de foto's van het bouwproces wat geleid heeft tot vaak prachtige schepen.

Leden lijst met link naar foto's

Dit overzicht is nog in opbouw en alle leden wordt verzocht materiaal aan te leveren. Als alle leden zo vriendelijk willen zijn om aan te geven hoe hun schip terug te vinden is het digitale archief dan kan deze koppeling worden aangebracht.