• Afdrukken

Statuten

De statuten (8mb) van onze vereniging zijn vastgesteld op 20 juli 1982 en zijn sindsdien nooit meer gewijzigd.

Het Huishoudelijk Reglement dateert van van 1989 en is nauwelijks nog van toepassing en  zal worden herzien bij de ALV in 2016.