Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit de navolgende personen:

  • Voorzitter          : Theo Neilen
  • Secretaris          : Frans Vos
  • Penningmeester : Bep de Gans
  • Lid                    : Sjef van der Velden
  • Lid                    : Frans Vermeulen

Voor contact met genoemde bestuursleden zie Contact.

Het bestuur vergaderd 2 tot 3 keer per jaar en waar nodig worden de zaken bilateraal of per email afgestemd.

Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waar het bestuur verantwoording aflegt voor het uitgevoerde beleid en de nieuwe plannen voor het nieuwe seizoen presenteert.