Nieuwsbrief 01.2014

Logboek

De eerste Nieuwsbrief is een feit. Een nieuw middel om onze leden en belangstellende te informeren over het wel en wee van onze club.

Naast informatie over leden met name informatie over activiteiten uitgevoerd in en door onze club. Deze keer informatie over het Logboek, Ledenaantal en de Nieuwjaarsreceptie.

Logboek

Het derde Logboek (clubblad) van 2014 is uit, opnieuw een zeer geslaagde uitgave. Bij uitzondering worden ze dit keer aan de leden toegezonden per post (voor zover niet al persoonlijk al in ontvangst genomen). Het volgende Logboek van de hand van Theo Neilen komt vervolgens pas na Maritiem 's-Hertogenbosch in september 2015. Of dat dan het laatste Logboek wordt in de huidige vorm is iets wat in de komende ALV aan de orde zal komen.

Ledenaantal

2014 heeft nogal wat nieuwe leden opgeleverd. Door de komst  van deze leden is er weer volop dynamiek op de clubavond en zijn er weer diverse bouwprojecten te bewonderen. Jammer genoeg hebben er ook een aantal leden, hopenlijk tijdelijk, hun lidmaatschap opgezegd. Met een top van 44 leden sluiten we 2014 af en starten we met 40 leden 2015.

Nieuwjaarsborrel

Zoals gebruikelijk wordt het nieuwe jaar gevierd met een borrel op het clubgebouw en wel op zondag 4 januari vanaf 14.00 uur.

Prettige feestdagen en een gezellig modelbouw jaar 2015 gewenst.