Ledenaantalclubhuis

ModelBotenClub Titanic heeft weer 42 leden. De neerwaartse spiraal lijkt doorbroken te zijn. Alle inspanningen bij festiviteiten, bradererien, Maritieme evenementen, het Logboek en de website en de avondactiviteiten op het clubhuis lijken hun vruchten af te geven.

 

Met een goed bezochte clubavond op de donderdagavond is Titanic weer een club die voor modelbouwers interessant is zowel op bouwtechnisch gebied als voor de gezelligheid.

 

t-iconi-icont-icona-iconn-iconi-iconc-icon

route beschrijving