Modelbotenclub Titanic, een vereniging van scheepsmodelbouwers.

Onze leden bouwen thuis aan hun eigen modellen. Deze modellen worden ontleend aan bouwdozen of tekeningen. Gebouwd wordt in hout, aluminium, plastic en zelfs schuim en papier. De scheepstypen variëren van binnenvaartschepen tot zeiljachten en van slepers tot vrachtschepen. Alles is op elk niveau mogelijk, zowel radiografisch bestuurd als statisch.

Lees meer...

Financieel / Contributie / Rekening

De contributie voor het lidmaatschap van Modelbotenclub Titanic bedraagt € 20,-- per kwartaal, te voldoen door middel van overmaking op bankrekeningnummer:

MBC TITANIC NL04 ABNA 0440 8645 18 ten name van M.B.C. Titanic.

Laat de contributie u er niet van weerhouden om, geheel vrijblijvend, de sfeer op de club te proeven door een aantal keren, geheel vrijblijvend, op donderdagavond het clubhuis te bezoeken. 

Het secretariaat is bereikbaar via Frans Vos

(telf: 073 6220185) en per adres:  Witte de Withstraat 33, 5224 HA 's-`Hertogenbosch.)

MBC Titanic is ingeschreven bij de KVK onder nummer 40217643.

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit de navolgende personen:

 • Voorzitter          : Theo Neilen
 • Secretaris          : Frans Vos
 • Penningmeester : Bep de Gans
 • Lid                    : Sjef van der Velden
 • Lid                    : Frans Vermeulen

Voor contact met genoemde bestuursleden zie Contact.

Het bestuur vergaderd 2 tot 3 keer per jaar en waar nodig worden de zaken bilateraal of per email afgestemd.

Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waar het bestuur verantwoording aflegt voor het uitgevoerde beleid en de nieuwe plannen voor het nieuwe seizoen presenteert.

 

Lid worden, nieuwsgierig wat Titanic voor jou kan betekenen ?

Heb je thuis nog een bouwproject in of op de kast liggen ? Kom naar de club en laat je enthousiasmeren om weer aan de slag te gaan.  Wil je weten waar je aan begint alvorens een (te) groot bedrag te spenderen in de winkel of wil je beginnen aan een ambitieus project. Kom naar de club en laat je adviseren.

Lees meer...

Historie

De vereniging is opgericht op 24 juni 1982 en heeft in 2012 zijn 30 jarig jubileum gevierd. Eertijds opgericht met als doelstelling:

 • Het promoten van de scheepsmodelbouw ;
 • Het vervaardigen van scheepsmodellen (zowel statisch al dynamisch) ;
 • Het uitwisselen van bouwervaringen ;
 • Het organiseren en bezoeken van demonstraties en tentoonstellingen.

  Lees meer...

Disclaimer

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden en het gebruik ervan is dan ook voor eigen risico.

Indien u van mening bent dat er iets ten onrechte opstaat neem dan contact op met Titanic opdat e.a. bijgewerkt kan worden.

Als u van mening bent dat er iets op moet staan wat er nog niet opstaat ook dan kunt zich wenden aan Titanic.

Zie de Contact pagina.