mbc Titanic heeft sponsoren in alle maten en soorten.

De sponsors worden vermeld in het  Logboek wat verspreid wordt onder de leden en andere collega verenigingen. Ook wordt het logboek ter inzage gegeven aan potentiele nieuwe leden bij evenementen etc.

Daarnaast worden de sponsors vermeld op de website van mbv Titanic middels een logo en een verwijzing naar de (bedrijfs)website.