Financieel / Contributie / Rekening

Financieel / Contributie / Rekening

De contributie voor het lidmaatschap van Modelbotenclub Titanic bedraagt € 20,-- per kwartaal, te voldoen door middel van een machtiging. Aanmeldformulier (met AVG bepaling en Machtiging).

MBC TITANIC NL88 RABO 0351 0892 92 ten name van M.B.C. Titanic.

Laat de contributie u er niet van weerhouden om, geheel vrijblijvend, de sfeer op de club te proeven door een aantal keren, geheel vrijblijvend, op donderdagavond het clubhuis te bezoeken. 

Het secretariaat is bereikbaar via Secretaris.

MBC Titanic is ingeschreven bij de KVK onder nummer 40217643.